Speelavonden
Woensdag: 20u - 21:30u

Contact
Secretariaat O.V.Heerlen
Dämkesstraat 16
6372 KM Landgraaf

Tel: 045 5314814
E-mail: Klik Hier

   

Vereniging
OVH is door Lub Dokter (1921-2001) opgericht op 29.09.1965.

Op 8 december 1981 werd de notariële goedkeuring van de statuten vastgelegd.

Wat en voor wie?
Badminton is een aangename sport om "lekker" bezig te zijn voor jong en oud.

Liefhebbers vanaf 18 jaar zijn van harte welkom.

Sportaccommodatie en Speelavond
W
oensdagavond 20.00 uur - 22.00 uur:
A gene Bek.
Tacitusstraat 130
6417 TZ  Heerlen

Wat kost het?
De inschrijving is geheel gratis.

De contributie wordt jaarlijks door de algemene ledenvergadering vastgesteld.
Contributie per 01.04.2010 via automatische incasso:
€ 13,00 per maand voor 'senioren'.
€ 9,00 per maand voor leden met studentenpas.

Vragen?
Voor alle vragen kunt u ons mailen of contact opnemen met het secretariaat van onze vereniging:

José Cremers
Dämkesstraat 16
6372 KM  Landgraaf
045-5314814

Informatie voor aspirant-leden
 1. OVH is een recreatieve badmintonclub. De bevordering van recreatieve, plezierige en sportieve beoefening van de badmintonsport staat daarbij centraal.
 2. Er wordt gespeeld in Heerlen op de woensdagavond van 20.00 – 22.00 uur in de sporthal van A gene Bek te Heerlen op 6 velden.
 3. De spelleider heeft de algemene en sportieve leiding van de speelavond, maar speelt zelf ook mee.
 4. Er worden voornamelijk (mixed)dubbel gespeeld. Van iedereen wordt 100% inzet verlangd en een positieve spelopvatting. Dat wil concreet zeggen dat er gespeeld wordt om te winnen.
 5. Deelname aan een speelavond gebeurt geheel op eigen risico. In dat kader wijzen we nog eens op het belang van goed schoeisel (géén zwarte zolen) en een goede warming-up.
 6. Het wordt op prijs gesteld indien men op tijd in de zaal aanwezig is, en indien mogelijk,  helpt bij het opzetten en afruimen van de velden.
 7. Aspirant-leden zijn de eerste maand géén contributie verschuldigd. Wanneer men zich bij verhindering niet afmeldt, verliest men daardoor automatisch het aspirant-lidmaatschap.
 8. Na de proefperiode van één maand wordt in het belang van het aspirant-lid alsook in het belang van de vereniging in goed overleg, samen met de spelleider, bepaald of men wél of niet lid wordt van OVH.
 9. Het officiële lidmaatschap wordt bekrachtigd middels het invullen en ondertekenen van een aanmeldingsformulier.
 10. Contributiebetaling geschiedt middels automatische incasso door de penningmeester.
 11. Bij OVH kennen we een non activiteiten regeling.
 12. Initiatieven voor het organiseren van andere leuke activiteiten worden toegejuicht.
 13. De statuten van de vereniging kunnen op aanvraag bij het bestuur verkregen worden.
 14. Enkele belangrijke telefoonnummers:
  - Rob Bos / spelleider                  045-4053701 / 06-10753524
  - José Cremers / secretaris          045-5314814 / 06-14938073

Wij wensen iedereen veel speelplezier,

Bestuur OVH